Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15 i 118/18), članka 13. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava Civilne zaštite „Narodne novine“ i članka 49. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/01,4/06,10/09,12/15 i 02/16), općinski načelnik donosi

O D L U K U

o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Ervenik

 

  1. Općinski načelnik, ovom Odlukom aktivira Stožer i povjerenike civilne zaštite Općine Ervenik i stavlja u punu funkciju do opoziva.
  2. Stožer se obvezuje na kontinuirano praćenje svih odluka, uputa i preporuka koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske te njihovo promptno provođenje.
  3. Ova odluka stupa na snagu O D M A H i objavit će se na web stranicama Općine Ervenik i na oglasnoj ploči Općine i mjesnih odbora u Erveniku, Mokrom Polju, Radučiću, Pađenima i Otonu.

 

Kontakti:

– email: opcina.ervenik@gmail.com
– tel. 099 422 5858 – načelnica stožera CZ
099 455 09 77 –  Općinski načelnik

Ervenik, 18.03.2020. god

OPĆINSKI  NAČELNIK
Predrag Burza, dipl. oec