Poštovani sugrađani

U svrhu sprovođenja preventivnih mjera spriječavanja širenja epidemije koronavirusa općinska uprava Općine Ervenik rad sa strankama će obavljati prvenstveno putem telefona i elektroničke pošte.

Sve informacije i novosti vezane za zaštitu od koronavirusa mogu se pronaći na linku: https://civilna-zastita.gov.hr/

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vaš načelnik
Predrag Burza

 

tel. 022/642 360

mail: opcina.ervenik@gmail.com