Općina Ervenik objavila je natječaj za radno mjesto gerontodomaćica. Više informacija o natječaju nalaze se u prilogu.

Tekst natječaja: Natječaj za radno mjesto gerontodomaćica