Objavljujemo pravovaljano predloženu kandidacijsku listu i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice kao i zbirnu listu pravovaljano predložene kandidature za izbor općinskog načelnika.

 

Izbori 2021