RAD IZBORNOG POVJERENSTVA ZA VRIJEME TRAJANJA ROKA ZA PREDAJU KANDIDATURA

DATUM VRIJEME DEŽURSTVA

I

DEŽURNA OSOBA

VRIJEME DEŽURSTVA

I

DEŽURNA OSOBA

VRIJEME DEŽURSTVA

I

DEŽURNA OSOBA

16. travnja 2021.

 

08:00-15:00 sati

ANDA RASPUDIĆ

17. travnja 2021. 10:00-14:00 sati

GORAN RADULOVIĆ

18. travnja 2021. 10:00-14:00 sati

ANDA RASPUDIĆ

19. travnja 2021. 08:00-15:00 sati

GORAN RADULOVIĆ

20. travnja 2021. 08:00-15:00 sati

ANDA RASPUDIĆ

21. travnja 2021. 08:00-15:00 sati

GORAN RADULOVIĆ

22. travnja 2021. 08:00-15:00 sati

ANDA RASPUDIĆ

23. travnja 2021. 08:00-15:00 sati

GORAN RADULOVIĆ

24. travnja 2021. 09:00-13:00 sati

LJUBICA VITAS

25. travnja 2021. 09:00-13:00 sati

JOSIP ALEKSIĆ

26. travnja 2021. 08:00-15:00 sati

ANDA RASPUDIĆ

27. travnja 2021. 08:00-15:00 sati

GORAN RADULOVIĆ

15:00-18:00 sati

LJUBICA VITAS

18:00-20:00 sati

JOSIP ALEKSIĆ

28. travnja 2021. 08:00-15:00 sati

ANDA RASPUDIĆ

15:00-18:00 sati

JOSIP ALEKSIĆ

18:00-20:00 sati

LJUBICA VITAS

29. travnja 2021. 08:00-15:00 sati

MARIJANA GORETA

15:00-20:00 sati

ANDA RASPUDIĆ

20:00-24:00 sati

GORAN RADULOVIĆ

 

Napomena:

Prijedlozi kandidature se predaju u zgradi Općinskog suda u Šibeniku, Stalna služba Knin, Dr. Franje Tuđmana 6, 22300 Knin.

Zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane bolesti COVID-19 mole se kandidati da predaju prijedloga kandidature najave telefonskim putem dan ranije, kako bi se pravovremeno osigurali odgovarajući higijenski uvjeti i time smanjio rizik potencijalnog prijenosa bolesti.

Za sve Vaše dodatne upite i nejasnoće možete nas kontaktirati na brojeve telefona 097 792 4591, 099 209 5221, 091 750 0165, 099 245 9114.