Javni poziv za stipendiranje učenika i studenata objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ervenik 31.03.2021. godine a rok za podnošenje prijava 09.04.2021. godine. Pravo na podnošenje prijava imaju studenti koji ispunjavaju uvjete:
– da imaju prebivalište na području Općine Ervenik oni ili bar jedan od roditelja i
– da imaju dokaz da su redovni studenti na području Republike Hrvatske

Rezultati se objavljuju u roku 8 dana od dana zaključivanja poziva a najkasnije do 19.04. 2021. godine na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Ervenik.

U slučaju podnošenja prigovora isti se podnosi općinskom načelniku u roku 8 dana od dana objave liste.

U propisanom roku pristigle su slijedeće pravodobne i potpune prijave:

1. OGNJEN ĐURIĆ iz Ervenika, Tonkovac 18, OIB 10948293936, redovni student, Pravni fakultet Zagreb
2. ĐORĐE SUBOTIĆ iz Ervenika, Subotići 62, OIB 31192008844, redovni student, Građevinski fakultet Zagreb
3. MARIJA OPAČIĆ iz Mokrog Polja, Opačići 7, OIB12101351462, redovni student Veterinarski fakultet Zagreb
4. NIKOLA ČUPKOVIĆ iz Otona, Bender 14, OIB 38073472636, redovan studentFakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište Split.

Zaključeno rednim brojem 4.

Zapisnik sastavio:

Momir Novaković, pročelnik JUO

 

Lista – stipendije 2021