U prilogu možete pronaći konačne rezultate za izbor načelnik i članova vijeća Općine Ervenik.

konačni rezultati – Općinsko vijeće Općine Ervenik

konačni rezultati – Općinski načelnik Općine Ervenik