IZABRANIM ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ERVENIK

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/2012, 121/2016, 98/2019, 42/2020, 144/2020),  

S A Z I V A M

 

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ERVENIK

za (11.06.2021. U 11.00 sati) u Općinskoj vijećnici Općine Ervenik u Erveniku, Butiga 24

sa sljedećim dnevnim redom:

– Utvrđivanje kvoruma

  • . lzbor Mandatne komisije,
  • . lzvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
    • utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
    • svečana prisega članova predstavničkog tijela,
  • .Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
  • .lzbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog

 PROČELNIK