Općina Ervenik je dana 09.08.2021. održala završnu konferenciju projekta pod nazivom „Poticanje socijalne uključenosti kroz podršku zapošljavanju žena i podizanju kvalitete života s područja Općine Ervenik“.

Vrijednost projekta bila je 2.087.859,40 kuna, a iznos je u cijelosti financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Obvezni partneri na projektu bili su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Šibenik (pružao je pomoć u identifikaciji žena prilikom zapošljavanja) i Centar za socijalnu skrb Knin (pružao je pomoć u identifikaciji krajnjih korisnika).

U okviru projekta zaposlen je projektni tim sastavljen od voditelja i koordinatora, te osam žena zaduženih za pomoć krajnjim korisnicima. Posljednjih osam mjeseci, preraspodjelom sredstava, dodatno je zaposleno još dvije žene, te je pružena pomoć i podrška za ukupno 66 starih i nemoćnih osoba.

Glavni cilj projekta bio je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupnom ruralnom području, a specifični ciljevi podrazumijevali su unapređenje radnog potencijala teže zapošljivih žena s područja općine Ervenik zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika, kao i obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina.

Tri zaposlene žene su položile vozački ispit za dozvolu B kategorije, jedna žena je završila osposobljavanje za proizvođača rakije i aromatičnih pića, a jedna za knjigovođu. Krajnjim korisnicima je podijeljeno 1.040 paketa sa osnovnim higijenskim potrepštinama.

U očekivanju nekih sličnih projekata zahvaljujemo se svima na ukazanom povjerenju i podršci.