OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Tekst oglasa VIŠI ADMINISTRATIVNI REFERENT / VIŠA ADMINISTRATIVNA REFERENTICA

Objava na stranicama hzz.hr