IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Izjave o nepostojanju sukoba interesa za načelnika Predraga Burzu i zamjenicu načelnika Biljanu Rašetić

 

SPONZORSTVA I DONACIJE

SPONZORSTVA I DONACIJE U 2017. GODINI

SPONZORSTVA I DONACIJE U 2015. GODINI

REGISTAR sklopljenih Ugovora

Registar sklopljenih ugovora u 2015. koji se ne vode u reg.ug. javne nabave

Registar bagatelne nabave

Registar bagatelne nabave za 2015