ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA U OPĆINI ERVENIK

ODLUKA o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

Odluka o ustrojavanju evidencije kom. infastrukture Općine Ervenik

1. NERAZVRSTANE CESTE

2. JAVNE-PROMETNE-POVRŠINE-NA-KOJIMA-NIJE-DOPUŠTEN-PROMET-MOTORNIM-VOZILIMA

3. JAVNA-PARKIRALIŠTA

4. JAVNE GARAŽE

5. JAVNE-ZELENE-POVRŠINE

6. GRAĐEVINE-I-UREĐAJI-JAVNE-NAMJENE

7. GRAĐEVINE-NAMJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA

8. JAVNA-RASVJETA

9. GROBLJA I KREMATORIJI