Proračun Općine Ervenik za 2013.

Odluka o izvršenju proračuna za 2013.

Projekcije Proračuna Općine Ervenik za 2014.-2015.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.

Program javnih potreba u kulturi za 2013.

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2013.

Program djelatnosti socijalne skrbi za 2013.

Plan nabave za 2013.

Program javnih potpora u vatrogastvu za 2013.

 


Proračun za 2013. – Izmjene i dopune I.

Proračun za 2013. (Izmjene i dopune I)

Plan nabave-2013. (Izmjene i dopune I)

Program djelatnosti socijalne skrbi za 2013. (Izmjene i dopune(I.)

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2013. (Izmjene i dopune I)

Program jav.pot.u vatrogastvu za 2013. (Izmjene i dopune I)

Program javnih potreba u kulturi za 2013. (Izmjene i dopune I)

Program održ.kom.infr. za 2013. (Izmjene i dopune I)


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 1-6-2013.


Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini – registar
 
Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini
.
Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini – registar