Proračun za 2014. godinu

Odluka o izvršenju proračuna za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan razvojnih programa za 2014.

Program djelatnosti socijalne skrbi za 2014. godinu

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program javnih potpora u vatrogastvu za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Projekcije Proračuna 2015.-2016.