OPĆI DIO PRORAČUNA OPĆINE ERVENIK ZA RAZDOBLJE 2012.-2014. GODINE

Proračun Općine Ervenik za 2012. godinu – opći dio

Proračun Općine Ervenik za 2012. godinu – posebni dio

ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2012. godinu

Plan nabave Općine Ervenik za 2012 godinu

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Program javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2012. godini

Program javnih potreba u kulturi u Općini Ervenik za 2012. godinu

Program djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2012. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ervenik za 2012.godinu

Program zajedničkih potreba u Općine Ervenik za 2012. godinu

 

Izmjene i dopune Proračuna općine Ervenik za 2012. godinu kao i:
– Izmjene i dopune Programa održavanja objekata kom. infrastrukture
– Izmjene i dopune Programa gradnje
– Izmjene i dopune javnih potreba u vatrogastvu
– Izmjene i dopune Programa jv. potreba u kulturi i
– Izmjene i dopune Plana nabave.
objavljene su u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije (2/2013) i možete ih pogledati klikom na poveznicu: