1. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ervenik („Službeni vjesnik“  br. 10/07), POVEZNICA
  2.  Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (I) Prostornog plana uređenja Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ br. 9/11), POVEZNICA
  3.  Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Pađene („Službeni vjesnik“ br. 77/12), POVEZNICA
  4.  Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ br. 2/18), POVEZNICA
  5.  Amandman na Izmjene i dopune (II) Prostornog plana uređenja Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ br. 2/18), POVEZNICA

 

Izvješće o JR PPUO Ervenik-II_srpanj_2017.

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Ervenik – Namjena

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Ervenik – Promet

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Ervenik – Infrastrukturni sustavi

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Ervenik – Građevinska područja

TEKSTUALNI DIO_Izmjene i dopune prostornog plana Općine Ervenik

Prostorni plan uređenja Općine Ervenik objavljen je u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninkse županije br. 10/07

  1. Izmjene i dopune PPUO Ervenik objavljene su u „Službenom vjesniku“ Šibensko – kninske županije br. 9/11
  2. Urbanistički Plan uređenja poduzetničke zone Pađene objavljen je u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninske županije br. 7/12