GODINA 2021.

Službeno glasilo Općine Ervenik br. 1/2021.

Službeno glasilo Općine Ervenik br. 2/2021.

Službeno glasilo Općine Ervenik br. 3/2021.

Službeno glasilo Općine Ervenik br. 4/2021.

Službeno glasilo Općine Ervenik br. 5/2021.

GODINA 2022.

Službeno glasilo Općine Ervenik br. 6/2022.

Službeno glasilo Općine Ervenik br.7/2022.

Službeno glasilo Općine Ervenik br.8/2022.

 

Službeno glasilo Općine Ervenik izlazi prema potrebi. | Početak objave je 15.7.2021. | ISSN: 2787-7957