Dokumenti su objavljeni u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije 03/2015