Planovi nabave Općine Ervenik

Plan nabave Općine Ervenik za 2022. godinu

Odluka o početku postupka jednostavne nabave (Ev.br.nabave 1/22)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

(staro) Pravilnik o jednostavnoj nabavi


Plan nabave Općine Ervenik za 2021. godinu


Plan nabave Općine Ervenik za 2020. – izmjena


2019. Plan nabave Općine Ervenik  za 2019. godinu

Plan nabave Općine Ervenik za 2019. (izmjene)

PRAVILNIK o postupku jednostavne nabav (novo)


TEHNO ŠTEFANOVIĆ Javno nadmetanje-Općina Ervenik

OPĆINA ERVENIK javno nadmetanje -predstavka – očitovanje

Odluka o poništenju javnog natječaja – održaanje javne rasvjete


2018. – Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – NC 307

2021.- Registar ugovora o javnoj nabavi u 2021. godini
2020.- Registar ugovora o javnoj nabavi u 2020. godini
2019. – Registar Ugovora o javnoj nabavi u 2019. godini (.doc)
2018. – Registar ugovora o javnoj nabavi u 2018. god.
2018.  – Plan nabave Općine Ervenik za 2018. godinu
2017.  – Plan nabave Općine Ervenik za 2017. godinu
2016.  – Plan nabave Općine Ervenik za 2016. godinu
2015.  – Plan nabave Općine Ervenik za 2015. godinu
2014.Plan nabave Općine Ervenik za 2014. godinu
2013.Plan nabave Općine Ervenik za 2013. godinu – Rebalans
2013.  – Plan nabave Općine Ervenik za 2013. godinu
2012.Plan nabave Općine Ervenik za 2012 godinu

Registar nabave za 2016 godinu.

Javna nabava – Pregled sklopljenih ugovora 2016. godini

Javna nabava – Pregled sklopljenih ugovora u 2015. godini

Registar sklopljenih ugovora u 2015. koji se ne vode u reg.ug. javne nabave

Registar bagatelne nabave za 2015

 

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011,83/13,143/13 i 13/14)
za čelnika tijela naručitelja / člana upravnog tijela naručitelja / člana nadzornog tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI