JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 (šest) mjeseci u sklopu projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, UP.02.1.1.16.0219

Cijeli tekst natječaja: Javni poziv žene dopunski

Link na HZZ oglas: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=125705278


JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 (šest) mjeseci u sklopu projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, UP.02.1.1.16.0219


OGLAS  za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik, za potrebe provedbe projekta „Zaželi – faza III“

Naziv radnog mjesta:

  • referent za komunalnu naknadu, društvene djelatnosti i socijalnu skrb – koordinator projekta Zaželi, faza III – 1 izvršitelj/ica

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=125180563

Oglas koordinator


 

OGLAS ZA POSAO – RADNIK/RADNICA U ODRŽAVANJU

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=123918624

Oglas


OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Tekst oglasa VIŠI ADMINISTRATIVNI REFERENT / VIŠA ADMINISTRATIVNA REFERENTICA

Objava na stranicama hzz.hr

OBAVIJEST o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, području i pravnim izvorima za pripremu kandidata prijavljenih na oglas, opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći

Obavijest o promjeni termina provjere znanja

Provjera o prethodnoj provjeri znanja kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta u Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik obavit će se 02.veljače (srijeda) 2022. godine u 11.00 sat u zgradi Općine Ervenik u Erveniku, Butiga 24.

Povjerenstvo za provedbu oglasa


Zapisnik o otvaranju prijava na oglas za prijm u službu

Kandidati prijavljeni na oglas za prijam na radno mjesto višeg administrativnog referenta  u Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik sukladno Zapisniku se upućuju na daljnju proceduru, testiranje i intervju.

Povjerenstvo za provedbu oglasa


JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Ervenik

Natječajna dokumentacija u prilogu

Natječajna dokumentacija održavanje javne rasvjete

TROŠKOVNIK održavanja JR ERVENIK 2020


JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Ervenik

Prilog:

Javni natječaj – tekst – objava

Natjecajna-dokumentacija-održavanje-javne-rasvjete (1)

TROSKOVNIK ZA ODRZAVANJE JAVNE RASVJETE najnoviji 1


 

Natječaj Komunalnog poduzeća Ervenik d.o.o.

KOMUNALNO PODUZEĆE ERVENIK D.O.O.
JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
na području Općine ErvenikTekst natječaja – ceste 2018.Natječajna-dokumentacija-ceste-2018.

 

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ervenik

NOVO! Prijava potrebe za radnikom – oglas

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Ervenik

Američka Ambasada objavila Natječaj za izgradnju vodovoda u Općini Ervenik s rokom podnošenja ponuda do 22.01.2016. god.

 

Poziv na prethodnu provjera znanja i sposobnosti
KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU PRIPRAVNIKA/ VJEŽBENIKA NA
RADNO MJESTO REFERENTA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU
SKRB U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE ERVENIK


 

JAVNI NATJEČAJ  za prijam u službu pripravnika/vježbenika na radno mjesto referenta za društvene djelatnosti i socijalnu skrb na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci) – 1 izvršitelj


 

 

oglasiposao-400x400-3

OGLAS – Javni radovi

OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

PROGRAM JAVNIH RADOVA NA PODRUČJU OPĆINE ERVENIK „Javnim radom za zajednicu i sebe“

 

 


oglasiposao-400x400-3

OGLAS – Javni radovi

 OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

PROGRAM JAVNIH RADOVA NA PODRUČJU OPĆINE ERVENIK „Pomoć zajednici“

 

 


 

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ervenik

Natječajna dokumentacija – ceste 2014.


1.10.2013. – OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova – „Pomoć u kući“


1.10.2013. – OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova – „Javnim radom do ljepšeg okoliša“


 

INFORMACIJA O NADMETANJIMA I DOKUMENTACIJI
LINK: (Elektronički oglasnik JN – NN RH)
WORD: Javna nabava 2011. i 2012. – nadmetanja