Općina Ervenik je dio Dalmatinske zagore. Smještena je u sjevernom kopnenom dijelu Šibensko-kninske županije u sjevernom dijelu Dalmacije, na njezinom spoju sa Likom.
Okružena je Općinom Gračac i gradom Obrovac (na sjeveru), gradom Kninom na (na istoku) te Općinom Kistanje i gradom Skradinom (na jugu).

Zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja, i to: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić

Prema popisu iz 2001. broj stanovnika na području Općine Ervenik je iznosio 988, a prema popisu iz 2011. godine taj broj se povećao na 1204, a gustoća stanovanja 5,67 st/km2.
Domovinski rat na području općine Ervenik uzrokovao je velike materijalne štete, kao i gospodarsko-društvene promjene da je prostor proglašen područjem od posebne državne skrbi.

Područje nije demografski stabilizirano i moguće su, u budućnosti, znatnije izmjene broja stanovnika.

Prostor općine Ervenik, svojim prirodnim raznolikostima i bogatom krajobraznom osnovom, te istaknutim vrijednostima graditeljske baštine, može se svrstati u vrijedan prostor Republike Hrvatske uz primjenu daljnjih mjera zaštite i unapređivanje temeljnih vrijednosti.

Gotovo cijelim općinskim područjem teče rijeka Zrmanja. „Rađa“ se na padinama Udbine i svojim tokom „odabire“ Jadranski sliv. Promjenjive je naravi, pomalo tajnovita, jer gotovo svake godine na svom putovanju prema Novigradskom moru na jednom dijelu svoga puta „skriva se“ i ponovo „rađa“. Svojevrsan je brend i zaštitni znak Općine Ervenik, ali i drugih koje kroz svoje proputovanje „pozdravlja“. Zovu je „ljepotica i zvir“.