U svrhu razvoja malog i srednjeg poduzetništva Prostornim planom uređenja Općine Ervenik (PPUO) na općinskom prostoru planirano je pet poduzetničkih zona:

1. Poduzetnička zona Ervenik
2. Poduzetnička zona Radučić
3. Poduzetnička zona „Ilići“ – Pađene i
4. Poduzetnička zona „Šegani“ – Pađene
5. Poduzetnička zona Pađene

Za Poduzetničku zonu „Pađene“ površine 29,2 ha izrađen je i donešen Urbanistički plan uređenja „Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 7/12. Radi izdvajanja iz šumsko-gospodarske osnove u postupku je izrada je Parcelacijskog elaborata i rješavanje imovinsko-pravnih poslova pri nadležnim tijelima Republike Hrvtaske. „Zona“ je namjenjena za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području Općine.

Poduzetnička zona “Pađene”

ODLUKU o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Pađene u Općini Ervenik
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA poduzetničke zone „PAĐENE“