Program ukupnog razvoja (za Općinu Ervenik)

Program ukupnog razvoja grada Knina, te općina Biskupija, Ervenik, Kijevo i Kistanje (PUR) izrađen je na zahtjev i po narudžbi istih. Metodologija izrade programa usklađena je s napucima Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, te metodologijom čiji su autori: prof.dr.sc. Darko Tipurić, prof.dr.sc. Borna Bebek, prof.dr.sc. Zoran Kovačević, doc.dr.sc. Nikša Alfirević, dr.sc. Sanda Rašić, dr.sc. Mile Sadžak, mr.sc. Damir Skansi, mr.sc. Ivica Filipović, te Domagoj Hruška, mag.oec. Nositelj izrade je tvrtka Appono d.o.o., a autori projekta su: Mario Mandarić, mag. oec., Stipe Rakuljić, mag.oec., te Vedran Bašić, mag.oec..

Program je rađen tijekom prvog polugodišta 2008. godine.Izvori podataka o stanju resursa su službeni: državni, županijski i općinski. Kod komparacija su korišteni i neki izvori iz svijeta i EU.
Kod pojedinih cijena korišten je TISUP kao službeni izvor informacija o cijenama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Vrijednosti investicija u pojedinim modelima rezultat su projektantske prakse i mogu se koristiti kao orijentacija. Modeli koji su prezentirani u ovom programu predmet su konkretnih investicijskih programa ili analiza, prilagođenih jednostavnom pregledu s optimumom informacija za potencijalnog ulagatelja.

PUR Preuzimanje