Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu PETAR ŠIMPRAGA

Izvješće o donacijama i GFI-2017 

Dopis uz izvještaj  za 2017. godinu


 

Godišnji program rada za 2017. godinu

Program rada za mandatno razdoblje 2013-20171

Financijski plan 2017.

Godišnji financijski plan za 2016_PETAR-ŠIMPRAGA

dopis uz izvještaj za 2016.

Izvješće o donacijama i Godišnji financijski izvještaj 2016.

 


Izvješće-o-primljenim-donacijama za 1-6-2016-Petar Šimpraga


Godišnji program rada za 2016. godinu – PETAR ŠIMPRAGA

Godišnje financijsko izvješće za 2015. god – PETAR ŠIMPRAGA

Izvješće o donacijama i Godišnji financijski izvještaj za 2015. PETAR ŠIMPRAGA

Financijski plan za 2016. god. – PETAR ŠIMPRAGA

Program rada za mandatno razdoblje: 2013-2017


 


 

1. Godišnji-program-rada_2014.i 2015.

2. Program-rada-za-mandatno-razdoblje-2013-2017.

3. Financijski-plan_2014 i 2015.

4. Izvješće-o-donacijama-i-Godišnji-financijski-izvještaj-2014

5. FIN_IZVJ_2014_PETAR ŠIMPRAGA


Izvješća za 2013. godinu – Šimpraga

Izvješće o primljenim donacijama za 1.-6.2015. –Petar Šimpraga