Proračun Općine Ervenik za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna I-VI.2016. Ervenik

Financijski izvještaj Opcine Ervenik 01.01.2016.- 31.12.2016.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2016. Općina Ervenik

 

Izvršenje proračuna za 2016. godinu