Rebalans Proračuna Općine Ervenik za 2017.

Proračun_2017._Općina_Ervenik

Odluka o izvršenju proračuna 2017

Program javnih potreba u kulturi za 2017.

Rebalans I. Ervenik 2016. za OV (2)

Program gradnje kom. inf. za 2017

Program djelatnosti socijalne skrbi za 2017.

Program jav.pot.u vatrogastvu za 2017.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.

Plan razvojnih programa za 2017.

Financijski izvještaj 01.01.2017.-31.12.2017. Ervenik

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. Ervenik

Godišnji obračun proračuna 2017. Ervenik