Proračun Općine Ervenik za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2018. Ervenik

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2018. – Općina Ervenik

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-31.12.2018.


Izmjene i dopune Proračuna za 2018.godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa djelatnosti socijalne skrbi za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potpora u vatrogastvu za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu

SPONZORSTVA I DONACIJE 2018.