Obrazloženje proračuna za 2019. godinu

Proračun Općine Ervenik za 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Ervenik za 2019. godinu

Program javnih potpora u vatrogastvu za 2019. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

REBALANS PRORAČUNA I. 2019. Općine Ervenik

REBALANS PRORAČUNA II. 2019. Općine Ervenik

REBALANS PRORAČUNA III. 2019. Općine Ervenik

Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2019. Ervenik

POPIS VRIJEDNOSNIH PAPIRA_2019.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2019. Općina Ervenik

Financijski izvještaj od 01.01.2019.-31.12.2019. Ervenik

SPONZORSTVA I DONACIJE 2019.


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Godišnji obračun proračuna 2019. Ervenik

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019.godinu