Proračun Općine Ervenik za 2020. godinu

Obrazloženje proračuna za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-31.12.2020.

Godišnji obračun proračuna 2020. 

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020.g.


Proračun Općine Ervenik za 2020. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu

Plan razvojnih programa Proračuna za 2020. s projekcijama

Program socijalne pomoći za 2020. godinu

Program-djelatnosti-socijalne-skrbi-za-2020.

Program-gradnje-kom.-inf.-za-2020

Izmjene i dopune – Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program-jav.pot.u-vatrogastvu-za-2020.

Izmjene i dopune – Program vatrogastvu za 2020. godinu

Program javnih potreba – HGSS za 2020. godinu

Program-održ.kom_.infr_.za-2020.

Izmjene i dopune – Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2020.

Izmjene i dopune – Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu


⊕ Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ervenik 01.01.-30.06.2020.

Rebalans I. proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu

Rebalans II.  proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Godišnji obračun proračuna 2019. Ervenik

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019.godinu


Bilješke_Ervenik za 2020.

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2020. Ervenik

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2020. Ervenik_FINA

POPIS VRIJEDNOSNIH PAPIRA_2020._Ervenik