Proračun Općine Ervenik za 2022. godinu

VODIČ ZA GRAĐANE – PRORAČUN OPĆINE ERVENIK ZA 2022. GODINU

Izvršenje proračuna za I-VI. 2022. godine

PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ervenik za 2022. godinu

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2022. godini

Proračun Općine Ervenik za 2022. godinu

PLAN razvojnih programa za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2022.godinu

PROGRAM javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2022. godinu

PROGRAM socijalnih i drugih potreba Općine Ervenik za 2022.godinu

Proračun Općine Ervenik za 2022. godinu i ostali popratni dokumenti objavljeni su u Službeno glasilo Općine Ervenik br.5/2021.

 


Proračun Općine Ervenik za 2021. godinu

Financijski izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ervenik 01.01.-31.12.2021.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj Općine Ervenik za 2021. godinu

POPIS VRIJEDNOSNIH PAPIRA Općine Ervenik

FINA i referenta stranica_Općina Ervenik

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-31.12.2021. 

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERVENIK ZA 2021. GODINU

Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ervenik za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022.godine

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik za 2021.g.

—————————————————————————————–

Proračun Općine Ervenik za 2021. godinu

Obrazlozenje Proračuna Općine Ervenik za 2021. godinu

VODIČ ZA GRAĐANE – Proračun Općine Ervenik za 2021.

Plan razvojnih programa Općine Ervenik za 2021. godinu

ODLUKA  o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2021. godinu

PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2021.godinu

PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ervenik za 2021. godinu

Program javnih potreba – HGSS za 2021. godinu

Program socijalne pomoći za 2021.

PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2021.g.

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2021.godini