Objave označene sa: ‘cesta’

1 Item

Asfaltiranje ceste u Erveniku

by Jedinstveni upravni odjel

U okviru Programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2014. godinu na području Općine Ervenik uz pomoć resornog Ministarstva, djelatnici poduzeća „Ceste Šibenik“ d.o.o. uspješno su završili radove na modernizaciji dionice puta cca 1,65 km u Erveniku, uža lokacija zaseoci: Kovačevići – Končarevići. Netom asfaltirana prometnica velik je doprinos ukupnom razvoju Općine Ervenik, napose prometne infrastrukture, te […]

Skip to content