Objave označene sa: ‘natječaj’

1 Item

Ministarstvo turizma objavilo JAVNI POZIV za identifikaciju turističkih projekata za prijavu na Strukturne fondove EU

by Jedinstveni upravni odjel

Predmet javnog poziva je identifikacija  razvojnih turističkih projekata prihvatljivih za financiranje iz Strukturnih fondova EU u 2013. godini i u financijskoj perspektivi 2014-2020. sukladno tematskim ciljevima EU i temeljem strateških smjernica razvoja hrvatskog turizma. Javnim pozivom se kroz iskaz interesa nositelja turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati na Strukturne fondove EU formira bazaprojekata i obavlja […]

Skip to content