Objave označene sa: ‘otpad’

1 Item

Plan gospodarenja otpadom Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Osiguranje uvjeta za postupanje s komunalnim otpadom obveza je gradova i općina.  U skladu sa Zakonom o otpadu  (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)  a prema članku 7., Općina Ervenik donijela je Plan gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom Općine Ervenik za razdoblje od 2010.  –  2017. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom Općine Ervenik) […]

Skip to content