Objave označene sa: ‘vijeće’

1 Item

Sazvana 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik  održat će se dana 21. 12. 2012. god. (petak) u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća se predlaže slijedeći Dnevni red 1.Zapisnik sa 24. sjednice Vijeća – verifikacija 2. Izmjene i dopune (I) Proračuna Općine Ervenik za 2012. godinu 3. Prijedlog Proračuna Općine […]

Skip to content