Za obavljanje stručnih poslova koji su temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugih posebnih zakona preneseni na Općinu Ervenik, odlukom Općinskog vijeća Općine Ervenik osnovan je Jedinstveni upravni odjel.

Službenici

1. Pročelnik
Momir Novaković, profesor (Visoka školska sprema)

2. Referent za praćenje stanja u prostoru – komunalni redar
Zdravko Šegan (Srednja stručna sprema)

3. Viši administrativni referent – Jelena Puača (viša stručna sprema).

4. Referent za komunalnu naknadu, društvene djelatnosti i socijalnu skrb, Biljana Rašetić (srednja stručna sprema)

Namještenici

1. Dostavljač-pomoćni tehnički poslovi, spremačica Biljana Kanazir (Srednja školska sprema)