Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik